Beantwoording Kamervragen over huisvestingsverordening Amsterdam

Minister Van Veldhoven beantwoordt vragen over de wettelijke grondslag voor de Huisvestingsverordening 2020 van de gemeente Amsterdam.