Een wijkgerichte aanpak: Het fundament

Deze publicatie gaat over het speelveld van een snel veranderende verzorgingsstaat. Over wijken en wijkgericht werken.