Kwetsbare wijken in België, Duitsland en Denemarken

Quick scan van de verschillende maatregelen die in 6 wijken in België, Duitsland en Denemarken de afgelopen jaren zijn genomen om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren.