Ondernemend initiatief en leefbaarheid

De Rijksoverheid zet zich in om plannen die de leefbaarheid in de buurt verbeteren meer ruimte te geven. Bijvoorbeeld door regels weg te nemen en nieuwe financieringsvormen te stimuleren.

Bewonersinitiatieven in wijken

In veel plaatsen zetten bewoners zich in voor hun buurt. Zij organiseren bijvoorbeeld activiteiten voor jongeren. Of willen zelf helpen bij verzorging van groen in de buurt en het beheer van een buurthuis. Anderen willen werklozen helpen werk te vinden.

Om dit te kunnen doen zetten sommige bewoners een wijkondernemening op. Hierin combineren zij hun gezamenlijke betrokkenheid bij de wijk met ondernemerschap. Zo kunnen ze helpen de wijk schoon en veilig te houden. Of computercursussen voor ouderen te organiseren of een moestuin in te richten.

In de wijkengids staan voorbeelden van wijkondernemingen en andere initiatieven. De wijkengids is een samenwerking tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Platform 31.

Het is de bedoeling dat een wijkonderneming zelfvoorzienend is. De winst die een wijkonderneming maakt, komt weer ten goede aan de buurt. Wijkondernemingen vallen binnen het programma Ondernemend Maatschappelijk Initiatief. 

Programma Ondernemend Maatschappelijk Initiatief

In het programma Ondernemend Maatschappelijk Initiatief zoeken betrokken partijen naar oplossingen voor leefbaarheidsproblemen. Die partijen zijn het Rijk, bewoners, gemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zij doen dat op de volgende manieren:

Informatiebladen Ondernemend Maatschappelijk Initiatief

Het programma Ondernemend Maatschappelijk Initiatief heeft informatiebladen. Deze staan onder 'Documenten en publicaties op deze pagina. De informatiebladen geven praktische ondersteuning voor initiatiefnemers en overheden om leefbaarheid te verbeteren.

Documenten