Voortgang wijkenaanpak

De Rijksoverheid houdt de voortgang van de wijkenaanpak via verschillende onderzoeken in de gaten. Elk onderzoek brengt een ander aspect in beeld. Samen geven ze een totaalbeeld van de voortgang in de wijken.

Voortgangsrapportage

De minister stuurt elk jaar een brief naar de Tweede Kamer over de voortgang in de wijken:

Het beeld dat naar voren komt uit de verschillende onderzoeken staat in deze voortgangsrapportages.

Leefbaarometer

De Leefbaarometer geeft online informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken. Het geeft de situatie in de wijk weer, maar ook ontwikkelingen en achtergronden van de buurt. De Leefbaarometer maakt hiermee duidelijk wat een wijk leefbaarder maakt. Bijvoorbeeld omdat die wijk veiliger is geworden. Of omdat er nieuwe winkels zijn of meer groen is. De Leefbaarometer is één van de instrumenten die de ontwikkeling van de 40 wijken volgt.

Outcomemonitor aandachtswijken

De Outcomemonitor Wijkenaanpak geeft de ontwikkelingen weer in alle oorspronkelijke 40 aandachtswijken. De monitor geeft informatie over leefbaarheid, leren, werken, veiligheid, integratie, schulden en gezondheid. De score per wijk kunt u gemakkelijk zelf in een tabel of grafiek in beeld brengen. Op Outcomemonitor Wijkenaanpak – algemeen staat een korte beschrijving van het onderzoek. Ook staan daar links naar de voortgangsrapportages en achterliggende documenten.

Bewonerspeilingen aandachtswijken

De (meningen van de) bewoners zijn belangrijk bij de wijkenaanpak. Bewoners spelen een belangrijke rol in hun wijk. Ze kunnen een positieve invloed hebben op de leefbaarheid van hun buurt. Daarom brengt de Rijksoverheid de mening van de bewoners van de aandachtswijken over de ontwikkelingen in hun wijk in beeld. In 2013 is daarvoor het WoonOnderzoek Nederland (WoON) gebruikt.

De bewonerspeilingen zijn gebaseerd op verschillende onderzoeken van gemeenten. Zoals leefbaarheidsonderzoeken of veiligheidsonderzoeken. De Bewonerspeilingen aandachtswijken, onderzoeksverantwoording bevat aanbevelingen voor de gemeentelijke onderzoeken zodat de resultaten wel vergelijkbaar worden..

Onderzoek bewoners probleemwijken

Via een Longitudinaal Onderzoek volgt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de bewoners van de aandachtswijken. Het SCP kijkt naar mensen die al in de aandachtswijken wonen. En naar mensen die uit andere wijken er naar toe verhuizen of die uit de wijk vertrekken. In juni 2011 bracht het SCP op basis van dit onderzoek de publicatie Wonen, wijken en interventies uit. Het eindrapport Werk aan de wijk verscheen in juli 2013.

Risico verplaatsing problemen naar andere wijken

De wijkenaanpak heeft een risico. De situatie in de wijk verbetert. Maar de problemen kunnen zich verplaatsen naar andere wijken. Dit heet het waterbedeffect. De Rijksoverheid heeft onderzoek laten doen naar waterbedeffecten van de wijkenaanpak. Eerst met een nulmeting naar waterbedeffecten in 2009. En in 2011 door een herhalingsmeting naar het waterbedeffect. Hieruit blijkt dat er geen sprake is van een systematisch waterbedeffect.