Leegstand kantoren

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Op dit moment staat ongeveer 15% van de kantoren in Nederland leeg. Waarschijnlijk neemt deze leegstand de komende jaren toe. Leegstaande kantoren zijn slecht voor de leefbaarheid. Bedrijven zullen zich daardoor hier niet zo snel vestigen. Daarnaast is er nog steeds behoefte aan extra woonruimte. Vooral in de grote steden. Het ombouwen van kantoren kan hier een oplossing bieden. Bijvoorbeeld naar studentenflats of woningen voor ouderen. De overheid stimuleert kantoortransformatie door advies te geven aan gemeenten en andere betrokken partijen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland