Gezamenlijke nieuwsbrief aanpak leegstand kantoren

In deze nieuwsbrief leest u hoe verschillende partijen bezig zijn met het aanpakken van de kantorenleegstand in Nederland.