Rapportage van het eerste jaar Expertteam Kantoortransformatie

Na een opbouwend (voor)jaar 2012-2013 heeft het Expertteam  Kantoortransformatie verslag gedaan van haar activiteiten in deze rapportage.