Rapportage Transformatie Noordvleugel

In de Noordvleugel van de Randstad – en vooral in de centrale steden Amsterdam en Utrecht - is de druk op de woningmarkt bijzonder hoog. Daarom moeten er in dit deel van Nederland nog zeker tot 2040 veel woningen worden toegevoegd. Deze forse huisvestingsopgave is ook van groot economisch belang voor de (internationale) concurrentiepositie van de Noordvleugel.

Steeds meer lijkt transformatie daar een bijdrage aan te kunnen leveren. In het rapport “Transformatie in de Noordvleugel” is becijferd dat zeker 10-15% van de totale woningbouwopgave in de Noordvleugel via transformatie tot stand kan komen.