Rapportage Transformatie zorgvastgoed naar Wonen

Als gevolg van het scheiden van wonen en zorg is voor de leegkomende verzorgingshuizen een nieuwe vastgoedstrategie nodig. In de studie Transformatie zorgvastgoed heeft Platform31 een kwalitatieve verdieping gemaakt op tien praktijkvoorbeelden waar het voormalige zorgvastgoed getransformeerd is naar een woonfunctie.

De conclusie is dat transformatie naar wonen loont. Ondernemerschap, creativiteit en goede communicatie met de buurt en de gemeente zijn van groot belang bij het herbestemmen naar wonen. De opgedane kennis zal -in aanvulling op de acties van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen- verder verspreid worden via het Expertteam Transformatie.

Verbreding werkterrein expertteam met maatschappelijk vastgoed

Het Expertteam Transformatie van BZK, stimuleert sinds 2012 partijen om kantoren naar woningen om te bouwen. In 2014 heeft het Expertteam haar werkveld verbreed met maatschappelijk vastgoed zoals scholen en verzorgingstehuizen