De energieprestatie van transformatieprojecten

Onderzoek naar de praktijk van energiebesparing bij 21 transformatieprojecten (in totaal 3516 woningen).

Bij woningrenovatie wordt energiebesparing bevorderd, onder andere via de Stimuleringsregeling energieprestatie sociale huursector (STEP). Transformatie van utiliteitsgebouwen naar sociale huurwoningen wordt gestimuleerd via een Vermindering van de Verhuurderheffing (RVV). Er is echter geen specifieke stimulans voor Energiebesparing bij transformatieprojecten naar woonruimte. Dit rapport is de neerslag van een onderzoek naar de praktijk van energiebesparing bij 21 transformatieprojecten (in totaal 3516 woningen).

Dit levert het volgende beeld op:

  • Voor 2/3 van de projecten (60% van de woningen) kon een energielabel vastgesteld worden, voor 1/3 (40%) niet;
  • De energieprestatie van koopwoningen is overwegend goed (label A of B);
  • Sociale huurwoningen scoren veelal label B, C en soms D;
  • Van tijdelijk verhuurde woonruimte is geen label bekend; waarschijnlijk is dit lager dan dat van getransformeerde verzorgingshuizen (label C of lager);

Het blijkt dat er  een relatie is tussen het investeringsniveau per woning en de energieprestatie. Daarbij is het voor de duurste (met name koop-)woningen (label A)  en goedkoopste (tijdelijke huur-)woningen (geen label of zeer laag)  weinig zinvol om extra maatregelen voor energiebesparing te stimuleren.