Hulp voor gemeenten bij transformatie van leegstaande gebouwen

Gemeenten kunnen eigenaren van leegstaande gebouwen ondersteunen en adviseren bij de transformatie. Hiervoor is het Expertteam Transformatie opgericht. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) hebben dit opgericht.

Expertteam adviseert gemeenten over transformatie leegstaande gebouwen

Gemeenten die transformatie willen stimuleren, kunnen de hulp inroepen van het Expertteam Transformatie. Gemeenten kunnen het expertteam bijvoorbeeld vragen om hulp of advies bij:

  • het toepassen van bouwkundige wet- en regelgeving;
  • projectorganisatie;
  • financiering;
  • belastingen;
  • woon- en inrichtingsconcepten;
  • matching van eigenaren en potentiële afnemers.

Proefprojecten transformatie kantoren in gemeenten

Het ministerie van BZK wil betrokken partijen uitdagen om onorthodoxe maatregelen in te zetten bij bouwprojecten. Hiervoor is het programma Onorthodoxe maatregelen opgezet. Kantoortransformatie is een van de thema’s van dit programma. BZK heeft daarom in 2011 samen met 8 gemeenten onderzoek gedaan naar onorthodoxe maatregelen. Hiervoor zijn 10 leegstaande kantoorgebouwen als cases gebruikt. De resultaten van het onderzoek staan in het rapport Transformatie kantoren gaat niet vanzelf.