Factsheet Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling VO 2020

In dit factsheet leest u wat het doel is van de Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling VO 2020 en hoe u een subsidieaanvraag kunt doen.