Quickscan leerlingendaling PO en VO - Schoolbesturen, gemeenten, provincies

Onderzoeksbureau Oberon heeft metingen gedaan bij schoolbesturen in het PO en VO, bij gemeentes en provincies. De metingen zijn uitgevoerd om te bepalen of een regio zich bewust is van de leerlingendaling en/of zich voorbereidt op de leerlingendaling en met welke partijen de regio eventueel overlegt en/of samenwerkt.