Kleine scholen

Door leerlingendaling ontstaan er steeds meer kleine scholen. Deze scholen zijn kwetsbaar. Daarom neemt de overheid maatregelen.

Kleine basisscholen

Op kleinere basisscholen zijn de kosten per leerling relatief hoog. Scholen die kleiner zijn dan 145 leerlingen krijgen daarom een extra bijdrage. De bijdrage neemt toe naarmate het aantal leerlingen daalt. Dit wordt de kleinescholentoeslag genoemd. Het kabinet trekt hiervoor jaarlijks 20 miljoen euro extra uit.

Kleinere scholen voor voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs zijn afdelingen en profielen steeds kleiner en moeilijker te organiseren. Deze afdelingen en profielen hoeven niet kwetsbaar te zijn. Maar goed en bereikbaar onderwijs komt in gevaar wanneer er sprake is van leerlingendaling.  En er in de omgeving weinig aanbod is voor leerlingen.

In de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen in het vmbo worden sommige afdelingen zo klein, dat besturen geen andere mogelijkheid zien dan sluiting. Het opleiden van goede vakmensen komt daardoor in sommige regio’s in gevaar. Daarom is er in 2017 een analyse naar de leerlingendaling in het vmbo uitgevoerd.