Regionale samenwerking scholen en gemeenten

Voor een goede spreiding van het onderwijsaanbod is het belangrijk dat schoolbesturen en gemeenten samenwerken.

Proef gezamenlijke profielen voortgezet onderwijs

Er komt een proef waarin scholen in het voortgezet onderwijs gezamenlijk de 4 sectoren in de theoretische leerweg van het vmbo en de 4 profielen in havo en vwo mogen aanbieden. De proef start zodra er voldoende aanvragen binnen zijn.

Samenwerking tussen scholen in het voortgezet onderwijs (50%-regel)

In veel gebieden met leerlingendaling willen scholen samenwerken. Zo kunnen zij hun onderwijsaanbod zo breed mogelijk houden. Sinds 1 januari 2016 mogen leerlingen in het voortgezet onderwijs maximaal 50% van hun hele opleiding aan een andere school volgen. Eerder mocht dat maximaal 50% van een schooljaar.

De wijziging biedt bijvoorbeeld ruimte om leerlingen die in de onderbouw voor 100% onderwijs volgen op de school van inschrijving, in de bovenbouw tot 100% uit te besteden. Voorwaarde is wel dat scholen ook zelf nog onderwijs in de bovenbouw blijven aanbieden (minimaal 1 sector/profiel).

Regionale procesbegeleiders

In verschillende gebieden met leerlingendaling hebben schoolbesturen en gemeenten regionale procesbegeleiders aangesteld. Het ministerie van OCW heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. De regionale procesbegeleider zorgt ervoor dat schoolbesturen, gemeenten en andere betrokkenen samenwerken. Het is de bedoeling dat de partijen samen nadenken over een toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio en hiervoor gezamenlijk een plan opstellen.