Kamerbrief over vrijstelling van de leerplicht om levensbeschouwelijke redenen

Brief van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) aan de Tweede Kamer over thuisonderwijs als ouders vrijstelling van de leerplicht voor hun kinderen.hebben gekregen wegens levensbeschouwelijke bedenkingen. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief en bijlage ontvangen.