Kamerbrief over cijfers leerplicht en aanpak thuiszitters

Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de aantallen leerlingen die in het schooljaar 2014-2015 niet naar school gingen. Ook meldt hij hoe de aanpak wordt versterkt om het aantal kinderen dat voor langere tijd niet naar school gaat terug te dringen.