Legionellabacterie in natte koeltorens

Natte koeltorens worden gebruikt voor de afkoeling van een gebouw of een industrieel proces. De koeltoren vernevelt water, dat zich als een lichte mist verspreidt. Via de waternevel kunnen legionellabacteriën eenvoudig terechtkomen in de lucht die mensen inademen. Juist bij inademing kunnen legionellabacteriën gevaarlijk zijn. De natte koeltorens moeten daarom regelmatig worden gecontroleerd. 

Koeltorenkaart in Atlas Leefomgeving

Legionellabacteriën kunnen door de lucht mensen besmetten over een afstand van wel 10 kilometer. Daarom is op de koeltorenkaart voor iedereen te zien waar natte koeltorens staan. Dat is handig om goed toezicht te kunnen uitoefenen. Maar het is ook heel belangrijk om snel de bron te vinden als er Legionellose uitbreekt.

Inventariseren

Om controles eenvoudiger te maken, moet de gemeente elke natte koeltoren op haar grondgebied inventariseren en registreren. Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft hiervoor een richtlijn ontwikkeld. Gemeenten kunnen die gebruiken als zij natte koeltorens registreren.

Melden

Eigenaren van natte koeltorens die na 1 januari 2010 zijn geplaatst, zijn verplicht om die te melden. Toch zijn veel koeltorens nog niet bekend. Alle burgers, bedrijven en instellingen worden daarom opgeroepen om natte koeltorens te melden. Ze zijn soms al op grote afstand te zien, bijvoorbeeld bij energiecentrales. Maar heel vaak zijn ze minder opvallend en staan ze op een dak.

Alle gemelde natte koeltorens staan op de Koeltorenkaart.