Regels voor legionellapreventie

Om te voorkomen dat mensen besmet raken met legionella heeft de overheid regels opgesteld. Bijvoorbeeld voor leidingwaterinstallaties in ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Voor natte koeltorens geldt dat ze gemeld moeten worden en dat er een beheersplan moet worden uitgevoerd. Ook in zwembaden moet men een beheersplan uitvoeren om besmetting te voorkomen. En voor evenementen met waterverneveling moet de gemeente toestemming geven.

Strengere regels voor risicolocaties

Voor een aantal bedrijven en instellingen gelden strenge regels voor legionellapreventie. Bijvoorbeeld voor plaatsen waar veel mensen komen, of waar mensen komen met minder weerstand.

Voorbeelden van deze risicolocaties zijn ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Maar ook voor hotels, campings en truckstops met een openbare douche zijn regels. Dit zijn instellingen waar mensen een groot risico lopen om besmet te raken met legionella.

De eigenaren van deze instellingen moeten maatregelen nemen om legionella te voorkomen. Zij moeten bijvoorbeeld uitzoeken waar de legionellabacteriën kunnen groeien in de waterleiding.

Legionellabacterie in natte koeltorens

Voor de afkoeling van een gebouw of een industrieel proces wordt vaak een natte koeltoren gebruikt. De koeltoren vernevelt water, dat zich als een lichte mist verspreidt. Via de waternevel kunnen legionellabacteriën zich tot wel 10 kilometer verspreiden door de lucht. Juist bij inademing kunnen legionellabacteriën gevaarlijk zijn.

Elke gemeente is verplicht om natte koeltorens te inventariseren en registreren. En eigenaren van natte koeltorens die na 1 januari 2010 zijn geplaatst, zijn verplicht om die te melden. Nog niet alle koeltorens zijn bekend. Daarom wordt iedereen gevraagd koeltorens te melden. Alle bekende koeltorens staan op de Koeltorenkaart van de Atlas Leefomgeving.

Legionella in zwembaden, sauna’s en whirpools

Zwembaden, sauna's en whirlpools moeten een risicoanalyse en een beheersplan laten opstellen door een gecertificeerd bedrijf. Hierin staat welke maatregelen nodig zijn om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. In de risicoanalyse staat op welke plekken in de waterleiding de legionellabacterie kan groeien. Bedrijven moeten het water op deze plekken elk half jaar op legionella controleren.

Legionella en evenementen

De organisator van een evenement heeft een vergunning nodig van de gemeente. Dit staat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente. Gemeenten moeten bij de vergunningverlening goed letten op het gebruik van waterattracties of andere installaties die water vernevelen.