Wat moet ik als eigenaar van een instelling doen om legionella te voorkomen?

U moet maatregelen nemen als eigenaar van een instelling waar mensen een groot risico lopen om besmet te raken met legionella. Bijvoorbeeld regelmatig de waterleidingen laten controleren.

Locaties met hogere besmettingskans

In het Drinkwaterbesluit staat een overzicht van prioritaire instellingen. Dit zijn instellingen waar mensen een groot risico lopen om besmet te raken met Legionellose (veteranenziekte). Bijvoorbeeld ziekenhuizen, sauna’s en zwembaden.

Maatregelen tegen legionella

Bent u eigenaar van een instelling waar mensen groot risico lopen op legionella? Dan moet u de volgende maatregelen nemen:

  • U moet een risicoanalyse laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf. Deze analyse laat zien waar legionellabacteriën kunnen groeien in uw waterleiding.
  • Op basis van de risicoanalyse moet u een beheersplan laten opstellen door een gecertificeerd bedrijf. Hierin staat welke maatregelen nodig zijn om de groei van legionellabacteriën tegen te gaan.
  • U heeft de verplichting maatregelen te nemen om de groei van legionellabacteriën te verminderen. Bijvoorbeeld regelmatig de leidingen doorspoelen.
  • In een logboek moet u bijhouden welke maatregelen u heeft genomen.
  • Minimaal 2 keer per jaar moet u het water controleren op de aanwezigheid van legionella. U moet de meting laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf.
  • U bent verplicht maatregelen te nemen om het aantal legionellabacteriën terug te dringen als er 100 kolonievormende eenheden per liter (kve/l) of meer worden gemeten.
  • Blijkt uit de meting dat er 1.000 kve/l of meer legionellabacteriën in het water zitten? Dan moet u dit melden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Waterinstallatie goed aanleggen en onderhouden

Door uw leidingwaterinstallatie goed aan te leggen, te onderhouden en te beheren, kunt u veel legionellarisico’s voorkomen. In de Waterwerkbladen staat hoe u legionellarisico’s kunt voorkomen.

Daarnaast kunt u watermonsters laten nemen om de kwaliteit van uw leidingwater te controleren. Voor adressen van laboratoria die hiervoor zijn gecertificeerd, kunt u contact opnemen met de Raad voor Accreditatie.

Zorgplicht voor deugdelijk leidingwater

Als u eigenaar bent van een gebouw met een collectieve leidingwaterinstallatie, heeft u een ‘zorgplicht voor deugdelijk leidingwater’. Dit houdt in dat de gezondheid van de gebruikers door het leidingwater niet in gevaar mag komen.

Praktische maatregelen om aan deze zorgplicht te voldoen, vindt u op zorgplicht-legionella.nl.

Legionellavraagbaak voor eigenaren en beheerders

Heeft u als eigenaar of beheerder van een collectieve leidingwaterinstallatie vragen over legionella? Dan kunt u terecht bij de legionellavraagbaak van het Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek van Gebouwinstallaties (ISSO).