Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over STAP-regeling

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over STAP-regeling (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)