Voortgang subsidieregeling STAP-budget

Met deze brief informeert minister Koolmees de Tweede Kamer over de verdere voortgang van de implementatie van de subsidieregeling STAP-budget, de doorontwikkeling en de eerste uitkomsten van de adviestoets uitgevoerd door Adviescollege ICT-toetsing.

Deze brief is ook aan de Eerste Kamer aangeboden.