Leren tijdens loopbaan

Door scholing kunnen werknemers bijblijven bij veranderingen in hun eigen baan of overstappen naar een andere baan. Ook werkzoekenden kunnen hun kansen op werk vergroten met bijscholing of een leerwerktraject. Zo blijven volwassenen flexibel inzetbaar op de arbeidsmarkt.

Werkenden en werkzoekenden kunnen op verschillende manieren leren. Dat kan door te leren in de praktijk, op de werkplek. Maar bijvoorbeeld ook door het volgen van een opleiding of een cursus.  

Noodzaak leven lang ontwikkelen

De Rijksoverheid stimuleert scholing van volwassenen om meerdere redenen:

 • De arbeidsmarkt verandert in snel tempo. Oude beroepen verdwijnen en nieuwe komen ervoor in de plaats. Denk aan het maken van apps, het programmeren van robots of het ontwikkelen van nanotechnologie.
 • Bedrijven en organisaties verspreiden zich steeds meer wereldwijd. En de concurrentie neemt toe, ook internationaal. Bij reorganisaties is voor sommige werknemers dan geen plaats meer. Daarom is het kunnen wisselen van beroep en branches steeds belangrijk geworden om zeker te zijn van werk.
 • De maatschappij wordt steeds ingewikkelder. Daarom is het voor iedereen belangrijk om goed overweg te kunnen met bijvoorbeeld taal, rekenen en computers.

Overheid stimuleert leven lang ontwikkelen

Met verschillende maatregelen, experimenten en regelingen stimuleert de overheid het ontwikkelen tijdens de loopbaan:

 • Programma NL Leert Door
  Werkenden en werkzoekenden kunnen met het crisisprogramma NL Leert Door gratis ontwikkeladviezen en online scholing volgen. Met het programma kunnen mensen ervaring opdoen met ander werk binnen de organisatie waar ze al voor werken. Of zijn ze beter inzetbaar voor andere bedrijven. Het advies en scholing uit het NL Leert Door-pakket kan ook een eerste stap zijn richting omscholing naar een ander beroep. Of een andere loopbaan met betere arbeidsmarktkansen.

 • Pilot flexibilisering en experiment vraagfinanciering
  Deeltijdstudenten kunnen een opleiding op sommige hogescholen flexibeler samenstellen en zo beter laten aansluiten op de eigen wensen. De opleiding wordt praktischer en vaak ook korter. Er lopen 2 experimenten: de pilot flexibilisering en het experiment vraagfinanciering.

 • Duurzame inzetbaarheid
  De overheid stimuleert werkgevers om hun werknemers te helpen bij het leren en werken. De site Op weg naar een duurzame inzetbaarheid biedt praktijkvoorbeelden en hulpmiddelen. Hiermee kunt u zelf aan de slag gaan.

 • Ervaringscertificaat
  Werknemers en werkzoekenden staan sterker op de arbeidsmarkt met een ervaringscertificaat (EVC). Hiermee doen ze kennis en vaardigheden op die in de praktijk op de werkplek officieel erkent.

 • Tot 55 jaar lenen
  Iedereen tot 55 jaar oud die geen recht heeft op studiefinanciering kan geld lenen voor het betalen van collegegeld met het levenlanglerenkrediet. Het gaat zowel om publieke als private opleidingen.

 • Startersbeursregeling
  Door de Startersbeursregeling kunnen jongeren hun kansen op de arbeidsmarkt verbeteren met leer- en werkervaring. Met de Startersbeurs gaan starters op de arbeidsmarkt tijdens 6 maanden aan de slag in het bedrijfsleven. Voor deze leerwerkplek krijgen zij een vergoeding van minimaal € 500. Werkgevers ontvangen van de gemeente een bijdrage in de begeleidingskosten.

 • Ontwikkeladvies voor 45-plussers
  De subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers’ stelt iedere werkende van 45 jaar of ouder in 2019 in staat een gratis loopbaanadvies te krijgen.

Sectorplannen

Werkgevers- en werknemersorganisaties in een sector of regio hebben gezamenlijk sectorplannen opgesteld. Het doel is de arbeidsmarkt  verbeteren. Bijvoorbeeld door scholing, begeleiding van ontslagen werknemers naar ander werk en extra leerwerkplekken voor jongeren. Het kabinet heeft € 600 miljoen uitgetrokken om mee te betalen aan de plannen. De sectoren leggen minimaal hetzelfde bedrag in. De meeste sectorplannen zijn in 2018 afgerond.

Topsectoren

Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. In 9 topsectoren werken bedrijven, onderzoekers, overheden en maatschappelijke organisaties samen om te blijven vernieuwen met goed opgeleide mensen. Zo blijft de Nederlandse economie concurrerend en behouden we onze internationale toppositie. Elke topsector heeft een Human Capital Agenda (menselijke kennis en kunde). Die richten zich op het ontwikkelen van eigen mensen en het aantrekken van talentvolle nieuwe werknemers.