Levenlanglerenkrediet

Wie zich wil blijven ontwikkelen moet geen financiële drempel ervaren. Daarom stelt de Rijksoverheid het levenlanglerenkrediet beschikbaar. Dit krediet is bedoeld voor mensen die geen recht meer hebben op studiefinanciering en tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd zijn. 

Voor mensen die  geen recht meer hebben op studiefinanciering bestaat het levenlanglerenkrediet. U leent dan voor een bepaald bedrag het collegegeld of om het lesgeld te betalen. Het levenlanglerenkrediet vraagt u aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).