Commissie voltooid leven

Ruimere juridische mogelijkheden voor hulp bij zelfdoding zijn onnodig en onwenselijk. Dat stelt de commissie Voltooid leven in haar advies van 4 februari 2016. De commissie werd ingesteld door de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV).

Conclusie Adviesommissie voltooid leven

Veranderingen in de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL) zijn daarom niet nodig. Dat geldt volgens de adviescommissie ook het Wetboek van Strafrecht (artikel 293 en 294). De commissie onderzocht de maatschappelijke dilemma’s en juridische mogelijkheden om mensen te helpen die hun leven voltooid vinden.

Het rapport ‘Adviescommissie voltooid leven’ met bijlagen beschrijft het onderzoek en de resultaten. Een samenvatting van het rapport leest u in het persbericht van de Adviescommissie voltooid leven