Antwoorden op Kamervragen over bericht ‘OM ondergraaft euthanasiewet’

Minister Van der Steur (VenJ) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Van Dijk (SGP) en Kuiper (CU) over het artikel
‘OM ondergraaft euthanasiewet’ van prof. Govert den Hartogh in ‘Medisch contact’.