Concept opdrachtbrief evaluatie Embryowet

Minister De Jonge (VWS) vraagt ZonMw een projectvoorstel op te stellen voor evaluatie van de Embryowet (Wet houdende regels inzake handelingen met geslachtscellen en embryo's).