Daisy cd-rom januari 2016

In samenwerking met Dedicon worden populaire brochures die u kunt downloaden via de website van de rijksoverheid, ook in gesproken vorm toegankelijk gemaakt voor blinden en slechtzienden. Elk kwartaal zet Dedicon gesproken brochures op Daisy cd-rom. U kunt deze cd-rom bestellen bij Dedicon.

Op deze Daisy cd-rom staan de volgende gesproken publicaties van de overheid:

  • Ruimtelijke ontwikkeling in Duitsland: wat kan ik doen?
  • Handreiking schriftelijke euthanasieverzoek –publieksversie
  • Minimumloon januari 2016
  • Brochure ‘Ons water in Nederland’
  • Wet Werk en Zekerheid :  De transitievergoeding
  • Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen
  • Wijzigingen WW, WGA, IOW en IOAW per 1 januari 2016
  • Infoblad Schaliegaswinning
  • Bewind bij vermissing van een persoon (afwezigheidsbewind)
  • Q&A Titulatuur

Datum uitgave: januari 2016 / Dedicon