Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over de stelling ‘Een patiënt heeft het recht zelf te beslissen waar hij/zij de laatste levensfase wil verblijven’

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) schrijft aan de Tweede Kamer dat hij de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden. De vragen gaan over de stelling ‘Een patiënt heeft het recht zelf te beslissen waar hij/zij de laatste levensfase wil verblijven’.