Kamerbrief over medisch-ethische vraagstukken

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken op het terrein van de medische ethiek, onder andere over de onderwerpen euthanasie en abortus.