Beantwoording Kamervragen over euthanasie in de Levenseindekliniek bij psychiatrisch patiënten

Antwoorden van minister De Jonge (VWS) op de vragen van de Kamerleden Dik-Faber (CU) en Van der Staaij (SGP) over euthanasie in de Levenseindekliniek bij psychiatrisch patiënten.