Beantwoording Kamervragen over het artikel ‘Het gewone sterven blijft onderbelicht’

Antwoorden van minister De Jonge (VWS) op de vragen van het Kamerlid Van der Staaij (SGP) over het artikel ‘Het gewone sterven blijft onderbelicht.