Uitstel beantwoording Kamervragen over palliatieve sedatie bij mensen met dementie

Minister De Jonge (VWS) meldt de Tweede Kamer dat hij vragen van het Kamerlid Van der Staaij (SGP) niet binnen de gebruikelijke tijd kan beantwoorden. De vragen gaan over het toepassen van palliatieve sedatie bij mensen met dementie buiten de palliatieve fase.