Programma Pluripotent Stamcelonderzoek

ZonMw doet een voorstel voor een programma rond pluripotent stamcelonderzoek voor ernstige erfelijke ziekten en de verdere ontwikkeling van embryo-achtige structuren die als modelsysteem kunnen dienen voor embryo’s.