Commissiebrief SO over Monitor Bibliotheekwet 2017

Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de minister van OCW van 17 januari 2019 over de Monitor Wsob1 over het jaar 2017.