Informatieblad Wet wijziging vermelding van het geslacht in de geboorteakte (transgenders)

In Nederland is het sinds 1 juli 1985 mogelijk de oorspronkelijke vermelding van het geslacht in de geboorteakte te veranderen. Daaraan zijn voorwaarden verbonden. Die zijn per 1 juli 2014 gewijzigd en vereenvoudigd. Dat geldt ook voor de procedure. In dit informatieblad staan de hoofdlijnen van de wijzigingen in de wet en in de procedure.

Gesproken versie