Internationale emancipatie LHBTI's

In meer dan 70 landen is homoseksualiteit strafbaar. In verschillende landen staat zelfs de doodstraf op homoseksualiteit. Nederland zet zich in om de rechten en veiligheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI's) internationaal te verbeteren.

Op dit terrein stelt het kabinet zich drie doelen:

 • afschaffen van strafbaarstelling van homoseksualiteit;
 • tegengaan van discriminatie van LHBTI;
 • bevorderen van sociale acceptatie van LHBTI.

Maatregelen voor internationale LHBTI-emancipatie

Internationaal bevordert Nederland gelijke rechten voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgender personen en intersekse personen op verschillende manieren:

 • Nederland heeft meegewerkt mee aan richtsnoeren voor gelijke rechten van LHBT’s in Europa.
 • Door bij internationale organisaties gelijke rechten voor LHBTI op de agenda zetten. Zoals:
  • Verenigde Naties (VN);
  • Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE);
  • Raad van Europa (RvE).
 • Met andere landen binnen de Equal Rights Coalition gelijke rechten voor LHBTI’s wereldwijd aankaarten.
 • Met andere landen binnen het European Governmental LGBTI Focal Points Network gelijke rechten voor LHBTI’s aankaarten.
 • Ambassades onderhouden contacten met lokale LHBTI-organisaties en ondersteunen hen op verschillende manieren.
 • 17 mei is de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT). Op die dag besteden veel ambassades aandacht aan het belang van gelijke rechten voor LHBTI’s, en vindt het door Nederland geïnitieerde Europese IDAHOT FORUM plaats.
 • Bijdrage aan de samenwerking tussen steden in het internationale Rainbow Cities Netwerk.