Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

In deze publicatie vindt u informatie over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De Nederlandse lucht voldoet nog niet op alle plekken aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Het NSL moet daar verandering in brengen.

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • overzicht van nationale generieke NSL-maatregelen;
  • effect van de normen voor pm2,5;
  • uitvoering meetverplichtingen;
  • overschrijdingen per gemeente;
  • verantwoordingsdocument / onderbouwing saneringstool;
  • concentraties na lokaal beleid;
  • overzicht regionale maatregelen;
  • ibm-projecten;
  • nibm-projecten;
  • lijst met maatregelen op het hoofdwegennet.

Datum van uitgave: oktober 2009 / bestelcode: 9278