Emissiefactoren vrachtauto's in een milieuzone

De emissiefactoren geven aan hoeveel vervuilende stoffen een voertuig per kilometer uitstoot. Het bestand met de emissiefactoren voor vrachtauto’s in een milieuzone is nog in voorbereiding.