Emissiefactoren voor snelwegen en niet-snelwegen

De emissiefactoren geven aan hoeveel vervuilende stoffen een voertuig per kilometer uitstoot.