Emissiefactoren fijn stof voor veehouderij

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt gegevens bekend die overheden moeten gebruiken bij de berekening van de concentraties luchtverontreinigende stoffen. Deze gegevens zijn ruwe gegevens die bedoeld zijn voor gebruik in rekenmodellen.

Rekenmodel Vee-combistof

Als in een stal meerdere additionele technieken gecombineerd worden dan is het verplicht het rekenmodel Vee-combistof te gebruiken voor het bepalen van het emissiereductiepercentage van zwevende deeltjes (PM10). Dit staat in artikel 66 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit. Het rekenmodel Vee-combistof is beschikbaar op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).