Oordeel beleidsdoorlichting stalsystemen

Het rapport bevat het oordeel van een onafhankelijk deskundige (Prof. dr. M. Herweijer, Radboud Universiteit Nijmegen) over de beleidsdoorlichting van artikel 21 Duurzaamheid van de Rijksbegroting. Het gaat hierbij om het onderdeel stalsystemen.

Oordeel beleidsdoorlichting stalsystemen (PDF | 3 pagina's | 108 kB)