Besluit op Wob-verzoek over gezondheidsonderzoek depositie in IJmond

Besluit op een verzoek om informatie over het verrichte gezondheidsonderzoek door het RIVM naar de depositie (neergedaald stof) in IJmond. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).