Beantwoording Kamervragen 5 studies luchtvaart

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt schriftelijke vragen naar aanleiding van een eerdere Kamerbrief over 5 studies op het gebied van
luchtvaart. Het rapport 'Actualisatie AEOLUS 2018 en gectualiseerde luchtvaartprognoses' zit als bijlage bij de brief.