Beantwoording schriftelijke vragen over verkeersverdelingsregel Schiphol en Lelystad Airport

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt schriftelijke vragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van haar brief van 25 maart 2019 over de verkeersverdelingsregel voor Schiphol en Lelystad Airport.