Kamerbrief bij Handhavingsrapportage Schiphol gebruiksjaar 2018

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt het handhavingsrapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over het gebruiksjaar 2018 nar de Tweede Kamer. Het rapport gaat de periode 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2018. De minister licht het rapport toe in haar brief.