Beantwoording Kamervragen bericht KLM - AF

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen over het bericht 'Schiphol speelt tweede viool vrachtnet AF – KLM'.