Kamerbrief met reactie op motie Van Raan over Faunabeheerplan Flevoland 2019–2023

Minister Van Nieuwenhuizen reageert op de motie van het Kamerlid Van Raan (PvdD). Volgens de motie zou het Faunabeheerplan Flevoland 2019–2023 in strijd zijn met de conclusie van het MER Lelystad Airport over de noodzaak om vogels te verjagen.