Beantwoording Kamervragen over de uitspraak RvS over PAS

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen over de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in verband met een nieuw vliegveld.